Liên hệ Hotline: 1900571582 - Mr. Thưởng 0985.131.868 - Mr. Đạt 0989.222.333
a1
Điện thoại hỗ trợ 24/7 1900.571.582

Tin sản phẩm dịch vụ

Trưởng bộ phận mua hàng

Điều hành, quản lý nhân viên Phòng Vật tư, thực hiện công tác chuyên môn đảm bảo cung ứng đủ và kịp thời vật tư nguyên liệu đáp ứng tiến độ thi công dự án

Xem thêm

TPA GIỚI THIỆU HỆ THỐNG BÃI ĐỖ XE TỰ ĐỘNG CỦA CÔNG TY VỚI TRUYỀN HÌNH NHÂN DÂN TV

Công ty cổ phần Tự động hóa Tân Phát được vinh dự giới thiệu là một công ty Việt Nam đã hoàn toàn làm chủ được công nghệ của bãi đỗ xe tự động....

Xem thêm

HỆ THỐNG ĐỖ XE TỰ ĐỘNG TPA TẠI CÔNG TY XÂY LẮP ĐIỆN 2 – PECC2

Công ty Cổ phần Tự động hóa Tân Phát (TPA) đã hoàn thiện thi công, lắp đặt hệ thống bãi đỗ xe tự động tại công ty xây lắp điện 2 ......

Xem thêm