Liên hệ Hotline: 1900571582 - Mr. Thưởng 0985.131.868 - Mr. Đạt 0989.222.333
a1
Điện thoại hỗ trợ 24/7 1900.571.582

Tin tuyển dụng

Thông báo Tuyển dụng Kỹ sư kỹ thuật điện- SBU WLS
 - Trụ sở Hà Nội – Tháng 09/2019. 
Hết hạn

Thông báo Tuyển dụng Kỹ sư kỹ thuật điện- SBU WLS - Trụ sở Hà Nội – Tháng 09/2019. 

Thông báo Tuyển dụng Kỹ sư kỹ thuật điện- SBU WLS - Trụ sở Hà Nội – Tháng 09/2019. 

Xem thêm
Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Quản lý phần mềm kho vận thông minh
- SBU WLS - Trụ sở Hà Nội – Tháng 09/2019
Hết hạn
Thông báo Tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế toán công nợ và thanh toán nhà cung cấp - 
Phòng Tài chính Kế toán  - Trụ sở Hà Nội – Tháng 08/2019. 
Hết hạn

Thông báo Tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế toán công nợ và thanh toán nhà cung cấp - Phòng Tài chính Kế toán  - Trụ sở Hà Nội – Tháng 08/2019. 

Thông báo Tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế toán công nợ và thanh toán nhà cung cấp - Phòng Tài chính Kế toán  - Trụ sở Hà Nội – Tháng 08/2019. 

Xem thêm
Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Đào tạo nội bộ- Phòng HCNS  - Trụ sở Hà Nội – Tháng 07/2019.
Hết hạn

Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Đào tạo nội bộ- Phòng HCNS  - Trụ sở Hà Nội – Tháng 07/2019.

Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Đào tạo nội bộ- Phòng HCNS  - Trụ sở Hà Nội – Tháng 07/2019.

Xem thêm
Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Kế hoạch sản xuất- Phòng sản xuất lắp ráp- 
Trụ sở Hà Nội – Tháng 07/2019. 
Hết hạn

Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Kế hoạch sản xuất- Phòng sản xuất lắp ráp- Trụ sở Hà Nội – Tháng 07/2019. 

Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Kế hoạch sản xuất- Phòng sản xuất lắp ráp- Trụ sở Hà Nội – Tháng 07/2019. 

Xem thêm