Liên hệ Hotline: 1900571582 - Mr. Thưởng 0985.131.868 - Mr. Đạt 0989.222.333
a1
Điện thoại hỗ trợ 24/7 1900.571.582

Tuyển dụng

Thông báo Tuyển dụng Kỹ sư thiết kế điện- Bộ phận Nghiên cứu phát triển sản phẩm -
 Trụ sở Hà Nội – Tháng 08/2019. 
Hết hạn

Thông báo Tuyển dụng Kỹ sư thiết kế điện- Bộ phận Nghiên cứu phát triển sản phẩm - Trụ sở Hà Nội – Tháng 08/2019. 

Thông báo Tuyển dụng Kỹ sư thiết kế điện- Bộ phận Nghiên cứu phát triển sản phẩm - Trụ sở Hà Nội –Tháng 08/2019. 

Xem thêm
Thông báo Tuyển dụng Kỹ sư lập trình PLC- Phòng Thiết kế SBU FAS.01- Chi nhánh Hồ Chí Minh – tháng 07/2019.
Hết hạn

Thông báo Tuyển dụng Kỹ sư lập trình PLC- Phòng Thiết kế SBU FAS.01- Chi nhánh Hồ Chí Minh – tháng 07/2019.

Thông báo Tuyển dụng Kỹ sư lập trình PLC- Phòng Thiết kế SBU FAS.01- Chi nhánh Hồ Chí Minh – tháng 07/2019.

Xem thêm
Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Quản lý dự án (Tiếng Hàn)- SBU WLS- Trụ sở Hà Nội- tháng 07/2019
Hết hạn

Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Quản lý dự án (Tiếng Hàn)- SBU WLS- Trụ sở Hà Nội- tháng 07/2019

Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Quản lý dự án (Tiếng Hàn)- SBU WLS- Trụ sở Hà Nội- tháng 07/2019

Xem thêm
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ ĐIỆN TỬ
Hết hạn

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ THIẾT KẾ ĐIỆN TỬ

Kỹ sư thiết kế điện tử ......

Xem thêm
TUYỂN DỤNG KỸ SƯ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN
Hết hạn

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

Tuyển dụng Kỹ sư nghiên cứu phát triển ......

Xem thêm