Liên hệ Hotline: 1900571582 - Mr. Thưởng 0985.131.868 - Mr. Đạt 0989.222.333
a1
Điện thoại hỗ trợ 24/7 1900.571.582

Tuyển dụng

Tuyển dụng Kỹ sư thiết kế điện (HN)
Hết hạn

Tuyển dụng Kỹ sư thiết kế điện (HN)

Tuyển dụng Kỹ sư thiết kế điện – Phòng thiết kế - Trụ sở Hà Nội 

Xem thêm
 Tuyển dụng Kỹ sư thiết kế Cơ khí (HN)
Hết hạn

Tuyển dụng Kỹ sư thiết kế Cơ khí (HN)

Tuyển dụng Kỹ sư thiết kế Cơ khí (HN)

Xem thêm
Tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh
 Giải pháp kho vận thông minh (HN) 
Hết hạn

Tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh Giải pháp kho vận thông minh (HN) 

Tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh Giải pháp kho vận thông minh (HN) 

Xem thêm
Tuyển dụng Trưởng nhóm thiết kế Cơ khí - Thiết bị giáo dục kỹ thuật (HN) 
Hết hạn

Tuyển dụng Trưởng nhóm thiết kế Cơ khí - Thiết bị giáo dục kỹ thuật (HN) 

Tuyển dụng Trưởng nhóm thiết kế Cơ khí – Phòng Thiết kế SBU ETS - Trụ sở Hà Nội – Tháng 10/2019. 

Xem thêm
Tuyển dụng Trưởng nhóm thiết kế Cơ khí - Máy công nghiệp (HN)
Hết hạn

Tuyển dụng Trưởng nhóm thiết kế Cơ khí - Máy công nghiệp (HN)

Tuyển dụng Trưởng nhóm thiết kế Cơ khí- Phòng Thiết kế SBU FAS.02 - Trụ sở Hà Nội – Tháng 11/2019. 

Xem thêm