Liên hệ Hotline: 1900571582 - Mr. Thưởng 0985.131.868 - Mr. Đạt 0989.222.333
a1
Điện thoại hỗ trợ 24/7 1900.571.582

Tuyển dụng

Tuyển dụng Admin quản trị dữ liệu hệ thống
Hết hạn

Tuyển dụng Admin quản trị dữ liệu hệ thống

CHỨC DANH: ADMIN QUẢN TRỊ DỮ LIỆU HỆ THỐNG – PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - TRỤ SỞ HÀ NỘI Số lượng: 01 người. Địa điểm làm việc: Số 189 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội.

Xem thêm
Tuyển dụng Nhân viên Kế toán kho (HN)
Hết hạn

Tuyển dụng Nhân viên Kế toán kho (HN)

Tuyển dụng Nhân viên Kế toán kho - Phòng Tài chính kế toán- Trụ sở chính Hà Nội- Tháng 11/2019

Xem thêm
Tuyển dụng Nhân viên Kế toán thanh toán (HN)
Hết hạn

Tuyển dụng Nhân viên Kế toán thanh toán (HN)

Tuyển dụng Nhân viên Kế toán thanh toán - Phòng Tài chính Kế toán  - Trụ sở Hà Nội – Tháng 11/2019. 

Xem thêm
Thông báo Tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế toán công nợ
 và thanh toán nhà cung cấp - Phòng Tài chính Kế toán  
- Trụ sở Hà Nội – tháng 11/2019. 
Hết hạn

Thông báo Tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế toán công nợ và thanh toán nhà cung cấp - Phòng Tài chính Kế toán   - Trụ sở Hà Nội – tháng 11/2019. 

Thông báo Tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế toán công nợ và thành toán nhà cung cấp - Phòng Tài chính Kế toán  - Trụ sở Hà Nội – tháng 11/2019. 

Xem thêm
Thông báo Tuyển dụng Trưởng nhóm kiểm soát vật tư 
– Phòng Kế toán- Trụ sở Hà Nội – Tháng 11/2019. 
Hết hạn

Thông báo Tuyển dụng Trưởng nhóm kiểm soát vật tư – Phòng Kế toán- Trụ sở Hà Nội – Tháng 11/2019. 

Thông báo Tuyển dụng Trưởng nhóm kiểm soát vật tư – Phòng Kế toán- Trụ sở Hà Nội – Tháng 11/2019. 

Xem thêm