Tin tức sự kiện

Th02

23

Trưởng bộ phận mua hàng

Điều hành, quản lý nhân viên Phòng Vật tư, thực hiện công tác chuyên môn đảm bảo cung ứng đủ và kịp thời vật tư nguyên liệu đáp ứng tiến độ

Hotline Zalo Facebook