Tin tuyển dụng

Th10

12

TUYỂN DỤNG - KỸ SƯ TỰ ĐỘNG HÓA

Kỹ sư tự động hóa là vi trí nghiên cứu, thiết kế, lập trình và vận hành các hệ thống tự động, các dây chuyền sản xuất tự động tại các nhà máy

Th06

11

TUYỂN DỤNG SALES ENGINEER ROBOTICS

Công ty cổ phần tự động hóa Tân Phát (TPA) là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực sản xuất cung cấp thiết bị tự động hóa, dây chuyền sản

Hotline Zalo Facebook