Tin tuyển dụng

Th10

13

Tuyển dụng Sale Engineer

TPA là đơn vị cung cấp giải pháp tự động hóa hàng đầu tại Việt Nam. Trong lĩnh vực cung cấp giải pháp tự động hóa  , thiết bị và máy trong

Th08

29

Tuyển dụng Sale Engineer (HN)

TPA là đơn vị cung cấp thiết bị kỹ thuật cho nhiều trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc. Nhằm tư vấn giải pháp thiết bị tốt hơn cho khách

Th08

29

Tuyển dụng Sale Engineer (HN)

TPA là đơn vị cung cấp giải pháp tự động hóa hàng đầu tại Việt Nam. Trong lĩnh vực cung cấp thiết bị và máy tiêu chuẩn tự động hóa, chúng tôi

Hotline Zalo Facebook