Tuyển dụng

Th10

19

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ PRODUCT

Công ty Cổ phần Giải pháp Tự động hóa ETEK là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực sản xuất cung cấp thiết bị tự động hóa, dây chuyền sản

Th10

18

TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT VIÊN LẮP RÁP

Công ty Cổ phần Giải pháp Tự động hóa ETEK là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực sản xuất cung cấp thiết bị tự động hóa, dây chuyền sản

Th10

13

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN ADMIN

Công ty cổ phần tự động hóa Tân Phát (TPA) là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực sản xuất cung cấp thiết bị tự động hóa, dây chuyền sản

Hotline Zalo Facebook