Liên hệ Hotline: 1900571582 - Mr. Thưởng 0985.131.868 - Mr. Đạt 0989.222.333
a1
Điện thoại hỗ trợ 24/7 1900.571.582

Tuyển dụng

FORM THÔNG TIN ỨNG VIÊN
Hết hạn
Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Admin Phòng sản xuất  -
 Trụ sở chính Hà Nội – Tháng 10/2019. 
Hết hạn

Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Admin Phòng sản xuất  - Trụ sở chính Hà Nội – Tháng 10/2019. 

Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Admin Phòng sản xuất  - Trụ sở chính Hà Nội – Tháng 10/2019. 

Xem thêm
Thông báo Tuyển dụng Kỹ sư thiết kế Điện Bãi đỗ xe thông minh-SBU LAS.02- 
Chi nhánh Hồ Chí Minh – Tháng 10/2019
Hết hạn

Thông báo Tuyển dụng Kỹ sư thiết kế Điện Bãi đỗ xe thông minh-SBU LAS.02- Chi nhánh Hồ Chí Minh – Tháng 10/2019

Thông báo Tuyển dụng Kỹ sư thiết kế Điện Bãi đỗ xe thông minh-SBU LAS.02- Chi nhánh Hồ Chí Minh – Tháng 10/2019

Xem thêm
Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh Bãi đỗ xe thông minh-SBU LAS.02- 
Chi nhánh Hồ Chí Minh – Tháng 10/2019.
Hết hạn

Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh Bãi đỗ xe thông minh-SBU LAS.02- Chi nhánh Hồ Chí Minh – Tháng 10/2019.

Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh Bãi đỗ xe thông minh-SBU LAS.02- Chi nhánh Hồ Chí Minh – Tháng 10/2019.

Xem thêm
Thông báo Tuyển dụng Kỹ sư kỹ thuật cơ khí- SBU WLS -
 Trụ sở Hà Nội – Tháng 10/2019. 
Hết hạn

Thông báo Tuyển dụng Kỹ sư kỹ thuật cơ khí- SBU WLS - Trụ sở Hà Nội – Tháng 10/2019. 

Thông báo Tuyển dụng Kỹ sư kỹ thuật cơ khí- SBU WLS - Trụ sở Hà Nội – Tháng 10/2019. 

Xem thêm