Liên hệ Hotline: 1900571582 - Mr. Thưởng 0985.131.868 - Mr. Đạt 0989.222.333
a1
Điện thoại hỗ trợ 24/7 1900.571.582

Tuyển dụng

Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh kỹ thuật
- SBU WLS - Trụ sở Hà Nội – Tháng 10/2019. 
Hết hạn

Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh kỹ thuật - SBU WLS - Trụ sở Hà Nội – Tháng 10/2019. 

Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh kỹ thuật- SBU WLS - Trụ sở Hà Nội – Tháng 10 /2019. 

Xem thêm
Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Marketing – Phòng Marketing - Trụ sở Hà Nội – Tháng 10/2019. 
Hết hạn

Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Marketing – Phòng Marketing - Trụ sở Hà Nội – Tháng 10/2019. 

Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Marketing – Phòng Marketing - Trụ sở Hà Nội – Tháng 10/2019. 

Xem thêm
Thông báo Tuyển dụng Kỹ sư kỹ thuật điện- SBU WLS
 - Trụ sở Hà Nội – Tháng 09/2019. 
Hết hạn

Thông báo Tuyển dụng Kỹ sư kỹ thuật điện- SBU WLS - Trụ sở Hà Nội – Tháng 09/2019. 

Thông báo Tuyển dụng Kỹ sư kỹ thuật điện- SBU WLS - Trụ sở Hà Nội – Tháng 09/2019. 

Xem thêm
Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Quản lý phần mềm kho vận thông minh
- SBU WLS - Trụ sở Hà Nội – Tháng 09/2019
Hết hạn
Thông báo Tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế toán công nợ và thanh toán nhà cung cấp - 
Phòng Tài chính Kế toán  - Trụ sở Hà Nội – Tháng 08/2019. 
Hết hạn

Thông báo Tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế toán công nợ và thanh toán nhà cung cấp - Phòng Tài chính Kế toán  - Trụ sở Hà Nội – Tháng 08/2019. 

Thông báo Tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế toán công nợ và thanh toán nhà cung cấp - Phòng Tài chính Kế toán  - Trụ sở Hà Nội – Tháng 08/2019. 

Xem thêm