Tuyển dụng

Th12

03

TUYỂN DỤNG - QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Quản lý sản xuất là người sẽ tham gia vào việc lập kế hoạch, điều phối và kiểm soát các quy trình sản xuất. Là đảm bảo hàng hóa và dịch vụ

Th12

03

TUYỂN DỤNG SALES ENGINEER ROBOTICS

Công ty cổ phần tự động hóa Tân Phát (TPA) là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực sản xuất cung cấp thiết bị tự động hóa, dây chuyền sản

Th12

03

TUYỂN DỤNG - KỸ SƯ TỰ ĐỘNG HÓA

Kỹ sư tự động hóa là vi trí nghiên cứu, thiết kế, lập trình và vận hành các hệ thống tự động, các dây chuyền sản xuất tự động tại các nhà máy

Hotline Zalo Facebook